ບໍ່ແຮ່

ປະຈຸບັນນີ້ ກຸ່ມບໍລິສັດພົງຊັບທະວີໄດ້ສຸມໃສ່ການຂຸດຄົ້ນສຳລັບແຮ່ຫາຍາກ ແລະ ໂປຕັສ. ມີສາມພື້ນທີ່ໂຄງການສຳລັບແຮ່ຫາຍາກ, ພື້ນທີ່ໂຄງການທີ່ໜຶ່ງແມ່ນຢູ່ ເມືອງ ຄູນ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ແລະ ສອງພື້ນທີ່ໂຄງການແມ່ນຢູ່ແຂວງຫົວພັນ ເຊິ່ງແມ່ນເມືອງ ຫົວເມືອງ ແລະ ເມືອງຮ້ຽມ. ສຳລັບພື້ນທີ່ສຳຫລວດໂຄງການໂປຕັສແມ່ນມີຢູ່ ເມືອງທຸລະຄົມ ແລະ ເມືອງ ວຽງຄຳ ແຂວງ ວຽງຈັນ.

ຄັງຮູບບໍ່ແຮ່

Mining exploration

project :

Looking into the abundant resources in the country and regarding with our expertise on Mining exploration, owing to there are various types of Mines such as: Potash, Rear Earth, Gold and etc. Therefore, producing and exporting of Mines to the abroad is on our target as well, in order to bring the prosperity for the nations.

title :

project :

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

title :

project :

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.