ທຸລະກິດ

ກະສິກໍາ

ດ້ວຍ​ວິ​ໄສ​ທັດ​ໃນດ້ານການເຮັດ​ກະ​ສິ​ກຳ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ, ກຸ່ມບໍລິສັດ ໄດ້​ປະ​ກອບ​ສ່ວນເຂົ້າໃນການ​​ຄ້ຳ​ປະ​ກັນ​ສະ​ບຽງ​ອາ​ຫານ ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ກະ​ສິ​ກຳ​ທີ່​ເປັນ​ມິດ​ກັບ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ. ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ໄດ້ລະດົມທີມງານມືອາຊີບໃນການວາງແຜນ ແລະ ດຳເນີນການພັດທະນາພື້ນທີ່. ປະຈຸບັນນີ້, ໄດ້ມີການປູກທຸລຽນໃນພື້ນທີ່ 65 ເຮັກຕ້າ ໃນເມືອງ ສະໜາມໄຊ ແຂວງ ອັດຕະປື ແລະ ພື້ນທີ່ການປູກກາເຟແມ່ນ 50 ເຮັກຕ້າ ໃນເມືອງ ປາກຊ່ອງ ແຂວງ ຈຳປາສັກ

ຄັງຮູບທຸລະກິດກະສິກໍາ

ທາງເລືອກດ້ານກະສິກໍາ (ກາເຟ)

ໂຄງການ : ກາເຟ

ໃນນາມ ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ກຣຸບ ຈຳກັດ, ໄດ້ມີການລະດົມທີມງານຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການວາງແຜນ, ແລະ ໄດ້ດຳເນີນການພັດທະນາພາກສະໜາມ.ປັດຈຸບັນ, ການປູກກາເຟ ກວມເອົາເນື້ອທີ່ 50 ເຮັກຕາ ໃນຈໍານວນ 120 ເຮັກຕາ, ເຊີ່ງຄາດຄະເນວ່າຈະຢູ່ໃນແຜນການທໍາອິດ, ຢູ່ເມືອງປາກຊ່ອງ, ແຂວງຈໍາປາສັກ, ສປປ ລາວ

ທາງເລືອກດ້ານກະສິກໍາ (ຖົ່ວລຽນ)

ໂຄງການ : ຖົ່ວລຽນ

ໃນນາມບໍລິສັດ ພົງຊັບບທະວີ ກຣຸບ ຈຳກັດ, ໄດ້ມີການລະດົມເອົາທີມງານຜູ້ຊ່ຽວຊານສະເພາະດ້ານການວາງແຜນ, ໄດ້ມີການດຳເນີນການພັດທະນາພາກສະໜາມ.
ປະຈຸບັນ, ໄດ້ມີການປູກຕົ້ນຖົ່ວລຽນແລ້ວໃນເນື້ອທ່ ປະມານ 65 ເຮັກຕາ ຢູ່ເມືອງສະໜາມໄຊ, ແຂວງອັດຕະປື

title :

project :

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.