ສຳນັກງານໃຫຍ່

ທີ່ຢູ່ : ຖະໜົນ ຕັດໃໝ່ ໜອງບົວທອງ – ໜອງບຶກ, ເຮືອນເລກທີ 88 ບ້ານ ໜອງບຶກໃຕ້, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ; ຕູ້ໄປສະນີ: 9889

ອີເມວ : phongsup@phongsupthavy.la

ເບີໂທ : (85621) 618 088
ແຟັກ : (85621) 618 077

ເຟສບຸກ : Phongsupthavy Group