ໂຮງງານ

ສະກຸນເງິນດີຈີຕອລ

ສະຖານທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານແສງສະຫວ່າງ, ເມືອງແກ້ວອຸດົມ, ແຂວງວຽງຈັນ, ເຊີ່ງຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນປະມານ 86 ກິໂລແມັດ, ແຕ່ຫາກນຳໃຊ້ທາງດ່ວນ ຈະໃຊ້ເວລາ 1 ຊົ່ວໂມງ 30 ນາທີ, ພາຍໃນໂຮງງານປະກອບມີ 4 ອາຄານ. ມີເຄື່ອງຂຸດຈຳນວນ 24.010 ເຄື່ອງ, ໂດຍນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດຄວາມໄວສູງ lease line ຜ່ານສາຍສົ່ງ OPGW ຂອງສາມເຄືອຂ່າຍ ຄື: LTC ມີຄວາມໄວ 150Mbps, ETL ມີຄວາມໄວ 100 Mpbs ແລະ SLT ທີ່ມີຄວາມໄວ 150 Mpbs

ຄັງຮູບສະກຸນເງິນດີຈີຕອລ

title :

project :

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

title :

project :

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

title :

project :

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.