ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ຈຳກັດ ມອບອຸປະກອນການແພດ ໃຫ້ກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ຈຳກັດ ມອບອຸປະກອນການແພດ ໃຫ້ກັບກະຊວງ ສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບ ຈຸລະໂລກ COVID-19 ປະກອບມີ ຊຸດປ້ອງກັນພະຍາດ 3M ຈຳນວນ 200 ຊຸດ, ເຄື່ອງວັດແທກໄຂ້ ຈຳນວນ 150 ເຄື່ອງ, ຖົງມືອະນາໄມ ຈຳນວນ 10 ແກັດ.