ກຸ່ມ ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ມອບລົດ FORD RANGER 4WD ໃຫ້ແນ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ

ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ມອບລົດກະບະ 4 ປະຕູ FORD RANGER 4WD ຈຳນວນ 3 ຄັນ ເພື່ອເກັບຕົວຢ່າງພະຍາດໂຄວິດ 19 ໃຫ້ແກ່ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານປ້ອງກັນ ແລະ ສະກັດກັ້ນ ພະຍາດ Covid-19 ມູນຄ່າ 1,183,880,000 ກີບ ແລະ ມອບເງິນສົດ ຈຳນວນ 1,000,000,000 ກີບ ມອບໃຫ້ແພດໝໍໃນການປະຕິບັດວຽກງານ ຈຳນວນ 100,000 ກີບ/ມື້/ຄົນ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 2,183,880,000 ກີບ

ກຸ່ມ ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ມອບເຄື່ອງປ້ອງກັນ ໂຄວິດ 19 ໃຫ້ແກ່ ແຂວງ ເຊກອງ

ກຸ່ມ ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ມອບເຄື່ອງປ້ອງກັນ ໂຄວິດ 19 ໃຫ້ແກ່ ແຂວງ ເຊກອງ ( ຜ້າປີດປາກ-ດັງ ຈຳນວນ 10 ແກັດ, ເຈວລ້າງມື ຈຳນວນ 390 ກ໋ອງ ) ມູນຄ່າ 30,000,000 ກີບ ແລະ ເງິນສົດ ຈຳນວນ 50,000,000 ກີບ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 80,000,000 ກີບ

ກຸ່ມ ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ມອບເຄື່ອງປ້ອງກັນ ໂຄວິດ 19 ໃຫ້ແກ່ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ກຸ່ມ ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ

ມອບເຄື່ອງປ້ອງກັນ ໂຄວິດ 19 ໃຫ້ແກ່ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ( ຜ້າປີດປາກ-ດັງ ຈຳນວນ 10 ແກັດ, ເຈວລ້າງມື ຈຳນວນ 390 ກ໋ອງ ) ມູນຄ່າ 30,000,000 ກີບ ແລະ ເງິນສົດ ຈຳນວນ 50,000,000 ກີບ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 80,000,000 ກີບ

ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ມອບເຄື່ອງປ້ອງກັນ ໂຄວິດ19 ໃຫ້ແກ່ ແຂວງຈຳປາສັກ

ກຸ່ມ ບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ມອບເຄື່ອງປ້ອງກັນ ໂຄວິດ 19 ໃຫ້ແກ່ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ( ຜ້າປີດປາກ-ດັງ ຈຳນວນ 10 ແກັດ, ເຈວລ້າງມື ຈຳນວນ 400 ກ໋ອງ ) ມູນຄ່າ 60,000,000 ກີບ ແລະ ເງິນສົດ ຈຳນວນ 50,000,000 ກີບ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 110,000,000 ກີບ