ພິທີເຊັນ (MOU) ໂຄງການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU) ໂຄງການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ

ແບບປະສົມປະສານກັບການຜະລິດຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າ ລວມມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 1,180 MWh ຢູ່ແຂວງ ໄຊສົມບູນ, ແຂວງ ຫົວພັນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງ ເຊກອງ ແລະ ແຂວງ ອັດຕະປື ລະຫວ່າງ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກັບ ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ຈຳກັດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 12 ສິງຫາ 2020