ໜ້າຫລັກ

Arrow
Arrow

ກຸ່ມທຸລະກິດ

logo-mekong
p sup

ທຸລະກິດພວກເຮົາ

ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເປັນໜຶ່ງໃນຜູ້ຜະລິດພະລັງງານຊັ້ນນຳຂອງປະເທດລາວ, ຜະລິດພະລັງງານທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ ທັ້ງປະຈຸບັນ ແລະ ເພື່ອອານາຄົດ.

ທຸລະກິດ ພະລັງງານ

ທຸລະກິດ ພະລັງງານ

ທຸລະກິດ ກໍ່ສ້າງ

ທຸລະກິດ ກໍ່ສ້າງ

ທຸລະກິດ ການຄ້າ

ທຸລະກິດ ການຄ້າ

ທຸລະກິດ ອະສັງຫາລິມະຊັບ

ທຸລະກິດ ອະສັງຫາລິມະຊັບ

ທຸລະກິດ ກະສິກຳ

ທຸລະກິດ ກະສິກຳ

ຂ່າວສານໃຫມ່