ພິທີເຊັນສັນຍາ ພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ກັບ ກຸ່ມບໍລິສັດພົງຊັບທະວີ

ພິທີເຊັນສັນຍາ

ວ່າດ້ວຍການລົງທຶນພັດທະນາ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳໂມ້ 2A, ນ້ຳຈ້າວ 2, ນ້ຳກ້ຽວ, ນ້ຳຊາຍ, ນ້ຳບວກ ແລະ ນ້ຳຢ້ຽມ ຢູ່ເມືອງ ໝອກ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ລະຫວ່າງ ອົງການປົກຄອງແຂວງ ຊຽງຂວາງ ຕາງໜ້າໂດຍ ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ຈຳກັດ ທີ່ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ຄັ້ງວັນທີ 18 ທັນວາ 2020

Posted in Uncategorized.