ທຸລະກິດ ກະສິກຳ

ທຸລະກິດ ກະສິກຳ

ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ດ້ານກະສິກຳ

ກູ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ, ໄດ້ຈັດຕັ້ງການປະຕິບັດການປູກກາເຟ ທີ່ເມືອງ ປາກຊ່ອງ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ສປປ.ລາວ ໄດ້ສຳເລັດແລ້ວ ປະມານ 5 ເຮັກຕ່າ ໃນຈຳນວນພຶ້ນທີ່ 120 ເຮັກຕ່າ.