ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ມອບ ລົດພະຍາບານ

ກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ມອບ ລົດພະຍາບານ ໃຫ້ແກ່ ເມືອງ ແອດ ແຂວງ ຫົວພັນ

Posted in Uncategorized.